MEDCOM

MEDCOM to firma specjalizująca się w budowaniu platform internetowych typu marketplace czyli miejsca łączące konsumentów z wieloma dostawcami


Nasze realizacje

Zaufanekliniki.pl

Encyklopedia wiedzy o zabiegach medycznych

ZaufaneKliniki.pl to unikatowa encyklopedia wiedzy o zabiegach medycznych. Zabiegi medyczne rozumiane jako zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, stomatologiczne, chirurgiczne, kosmetyczne, plastyczne, fizjoterapeutyczne, dietetyczne, rehabilitacyjne.

Zabiegi opisane przez specjalistów

Każdy zabieg jest szczegółowo opisany przez lekarza specjalistę. Opis zawiera najważniejsze informacje, które są pomocne dla pacjenta przy podejmowaniu decyzji o wykonaniu zabiegu.

Dyskusje, rejestracja pacjentów

Serwis umożliwia nawiązanie dyskusji z innymi pacjentami, którzy wykonywali podobny zabieg. Jednocześnie pacjent może umówić się za pośrednictwem serwisu na wizytę w klinice przy pomocy formularza online lub przez Infolinię serwisu.

Społeczność pacjentów szukających informacji

To serwis skupiający społeczność pacjentów poszukujących wiarygodnych informacji na temat interesującego ich zabiegu. To największa wirtualna rejestracja medyczna dla pacjentów.

Beauty-Polen.de

Jest to platforma przygotowana na niemiecki rynek turystyki medycznej. Celem tej platformy jest pozyskanie niemieckich pacjentów na zabiegi medyczne wykonywane w polskich placówkach medycznych. Platforma na rynek niemiecki ukierunkowana jest na usługi z zakresu: chirurgii plastycznej, zabiegi stomatologiczne, przeszczepy włosów, okulistyka, rehabilitacyjne, medycyna estetyczna,.

Beauty-Poland.co.uk

Jest to platforma przygotowana na brytyjski rynek turystyki medycznej. Celem tej platformy jest pozyskanie brytyjskich pacjentów na zabiegi medyczne wykonywane w polskich placówkach medycznych. Platforma na rynek brytyjski ukierunkowana jest na usługi z zakresu: chirurgii plastycznej, zabiegi stomatologiczne, przeszczepy włosów, okulistyka, leczenie nadwagi.

Projekty Unijne


W związku z realizacją projektu w ramach konkursu: RPZP.01.15.00-32-0006/16 Typ projektu 1. Kompleksowe wsparcie indywidualnych przedsiębiorstw w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne MEDCOM sp. z o .o. zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaangażowania w projekcie „Podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności poprzez budowanie potencjału eksportowego przedsiębiorstwa. Wdrożenie platformy internetowej oferującej usługi turystyki medycznej na rynkach niemieckim i brytyjskim.”

Formularz ofert (wzór) - pobierz
Zapytanie ofertowe - pobierz.


Wynik zapytania ofertowego dotyczącego realizacji zadań w ramach projektu: Podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności poprzez budowanie potencjału eksportowego przedsiębiorstwa. Wdrożenie platformy internetowej oferującej usługi turystyki medycznej na rynkach niemieckim i brytyjskim

W związku z realizacją projektu „Podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności poprzez budowanie potencjału eksportowego przedsiębiorstwa. Wdrożenie platformy internetowej oferującej usługi turystyki medycznej na rynkach niemieckim i brytyjskim”, realizowanego projektu w ramach konkursu: RPZP.01.15.00-IZ.00-32-001/16 Typ projektu 1. Kompleksowe wsparcie indywidualnych przedsiębiorstw w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne, informujemy, że oferta firmy Marcin Bojkow spełniła kryteria oceny formalnej oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Otrzymane oferty:

  1. SLS sp. z o.o.
  2. MARCIN BOJKÓW
  3. CREDO DORADZTWO GOSPODARCZO-FINANSOWE PARTNER CONSULTING MAREK DEFEE
  4. Piotr Kiriakou

Protokół z wyboru oferenta z dn. 28 luty 2017 r.


MEDCOM sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności poprzez budowanie potencjału eksportowego przedsiębiorstwa. Wdrożenie platformy internetowej oferującej usługi turystyki medycznej na rynkach niemieckim i brytyjskim”

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 1. Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie.
Działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw.
Cel tematyczny 03 Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
Priorytet Inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości
Cel szczegółowy RPO WZ 2014- 2020 Lepsze warunki do rozwoju MŚP dzięki budowaniu potencjału eksportowego
przedsiębiorstw, a także kreowaniu współpracy gospodarczej


Umowa o dofinansowanie nr RPZP.01.15.00-32-0006/16-00


Projekt pn. „Podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności poprzez budowanie potencjału eksportowego przedsiębiorstwa. Wdrożenie platformy internetowej oferującej usługi turystyki medycznej na rynkach niemieckim i brytyjskim”


Nazwa Beneficjenta: MEDCOM sp. z.o.o
Wartość projektu: 151 290,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 104 550,00 PLN
Okres realizacji: 01.08.2017 - 17.07.2018

Cele i rezultaty projektu

Rezultaty oraz korzyści ekonomiczne i społeczne (mierzalne i niemierzalne), które zostaną osiągnięte w wyniku realizacji projektu:

Kontakt z nami

Joanna Przybylska
Prezes Zarządu
+48 601 433 335
joanna.przybylska@zaufanekliniki.pl